Op maandag 15 april in Amsterdam hebben Directeur-bestuurder Harmienke Kloeze, namens toezichthouder CBF, Toezicht op goeddoen, en Titus Vogt, namens Stichting Ik ben Wil, het certificaat ondertekend behorende bij de CBF-erkenning. Stichting @ikbenwil mag zich officieel “Erkend Goed Doel” noemen, voor werving en besteding van fondsen voor de stichting. We zijn als Stichting super -GRUTSK- hierop!