DOKKUM - Stichting Ik ben Wil opent na de zomer Wils huiskamer in Dokkum. Het wordt een ontmoetingsplek voor iedereen die met dementie te maken heeft, ook als er nog geen diagnose gesteld is. Maar ook voor partners en mantelzorgers die graag in gesprek willen, hun verhaal willen delen. De stichting zoekt vrijwilligers die mee willen helpen in de huiskamer. 

Naast vrijwilligers die nodig zijn, is een denktank van zorgprofessionals bezig de huiskamer vorm te geven. In Wils huiskamer staat gezelligheid voorop en kan iedereen die dat wil, zo binnenlopen. Voorzitter Dennis Mellink namens de stichting: “We willen juist graag mensen bereiken buiten het zorgtraject om. Omdat ze de behoefte hebben aan een gesprek, advies, of om zomaar even ruimte om het hart te luchten. Bij ons kan dat zowel voor er een diagnose is, als wanneer die er wel is.” Wils huiskamer wordt gesitueerd bij ZuidoostZorg, aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum. Voor vrijwilligers liggen er verschillende taken te wachten. Leeftijd maakt niet uit en er is ondersteuning van een deskundige coördinator. Belangstellenden kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar voorzitter@ikbenwil.nl.  

Voor meer informatie: Dennis Mellink, tel. 06-52027594 of e-mail voorzitter@ikbenwil.nl