Over de stichting

Stichting Ik ben Wil komt voort uit de gelijknamige campagne die werd gevoerd in 2020, om aandacht te vragen voor Alzheimer. Gezicht van de campagne was Wil Vogt. Zij had Alzheimer.
Haar levensles die ze ons meegaf, dragen we iedere dag met ons mee: Leef je leven. Wil Vogt 1941 - 2020


De Stichting heeft als doel het genereren van aandacht voor de ziekte van Alzheimer en het creëren van faciliteiten en/of voorzieningen en ontspanningsmogelijkheden voor betrokkenen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Het Bestuur
Voorzitter Dennis Mellink
voorzitter@ikbenwil.nl
Penningmeester Theo Boomsma
penningmeester@ikbenwil.nl
Secretaris Lysbeth Wienia
secretaris@ikbenwil.nl
Sponsorzaken Titus Vogt
sponsor@ikbenwil.nl
Algemene leden Marit Anker, Peter Drolinga
   

 

Correspondentieadres

Stichting Ik ben Wil
t.a.v. Sanne Minnema
Altenastreek 14
9101 BA, Dokkum

Bankrekening

NL87RABO0365597503
tnv Stichting Ik ben Wil

Kamer van Koophandel

80839053

RSIN

861820137