Persbericht
2 november 2020

Campagne ‘Ik ben Wil’ levert ruim 15.000 euro op voor Alzheimer
“Onvoorstelbaar groot bedrag en dankbaarheid”


De campagne ‘Ik ben Wil’ heeft maar liefst € 15.902,18 opgeleverd. Ook het tweede hoofddoel is ruimschoots behaald: aandacht voor de ziekte Alzheimer en de gevolgen daarvan. 

De campagne ‘Ik ben Wil’ begon halverwege september en eindigde afgelopen zaterdag 31 oktober. Maandagochtend werd het eindbedrag bekendgemaakt in de woonkamer van Titus Vogt senior. Centraal in de campagne stond het verhaal van de familie Vogt. Zij hebben te maken met Alzheimer. Hun verhaal is opgetekend in indringende foto’s en verhalen, verzameld op www.ikbenwil.nl. 

Drie lokale goede doelen
Met het vertellen van het verhaal van de familie Vogt werd aandacht gevraagd voor de ziekte van Alzheimer en geld ingezameld voor drie lokale initiatieven in het kader van Alzheimer: de creatie van een belevingstuin in Talma Hûs in Feanwâlden, het geven van signaleringstrainingen door Alzheimer Friesland en het organiseren van een boottocht voor de bewoners van verpleeghuis De Waadwente in Dokkum. Veel ondernemers steunden de campagne met lokale acties. Donaties kwamen binnen via particulieren, winkeliers, winkelaars en iedereen die vanuit huis online een bedrag overmaakte. “Met elkaar is het in zes weken tijd een onvoorstelbaar groot bedrag geworden”, zegt initiatiefnemer van de campagne Titus Vogt dankbaar. 

Geld komt goed terecht
Om te zorgen dat de opbrengst van de campagne volledig ten goede komt aan de gestelde doelen, is de stichting Ik ben Wil opgericht. In samenwerking met notaris Hellema uit Dokkum worden de gelden vastgelegd en geregistreerd.

Wil zelf
Vanuit haar huiskamer in het Talma Hûs in Feanwâlden heeft Wil Vogt de campagne op afstand gevolgd. De fotoshoot voor de campagne was voor haar een uitje, maar tevens zeer intensief. Tekenend voor de ziekte Alzheimer was ze zich zo nu en dan goed bewust van de situatie, dan weer waande Wil zich in een speelfilm of toneelstuk. “Ik vind het zo mooi dat zoveel mensen hebben bijgedragen om de ziekte wat draaglijker te maken voor wie het overkomt. Ik moet er veel van huilen, maar ben tegelijk zo blij met wat er nu is gebeurd. Daar ben ik heel dankbaar voor.”


Noot voor de redactie:
Op de foto: Titus Vogt senior, Titus Vogt junior en Thea van der Schaaf namens campagneteam Ik ben Wil 
Foto: Marit Anker

Persaanvragen, meer informatie en meer beeldmateriaal via: 
Thea van der Schaaf, 06 5359 1041, mail@thea.frl