Expeditie Kilimanjaro

Expeditie Kilimanjaro

Ons laatste campagne was Expeditie Kilimanjaro.

Expeditie Kilimanjaro
Expeditie Kilimanjaro vindt plaats in juni 2022, maar nu al zijn Titus, Eelke en Jogchum in training voor de expeditie van hun leven. “Toen we dit bedachten wisten we niet eens hoe hoog de berg was, we gingen er meteen vol voor.” De Kilimanjaro is met bijna zesduizend meter de hoogste berg van Afrika. Eelke, Titus en Jogchum beklimmen de berg op eigen kosten, onder professionele begeleiding. Het doel is om zes dagen lang, zeven uren per dag te lopen naar de top.
Wil Vogt
Titus Vogt uit Dokkum verloor vorig jaar zijn moeder Wil, zij had Alzheimer. Kort voor haar overlijden was zij nog het gezicht van de lokale campagne Ik ben Wil, waarin met foto’s en verhalen aandacht werd gevraagd voor de ziekte en geld werd ingezameld voor verschillende lokale goede doelen omtrent Alzheimer. Het campagneteam heeft een stichting met dezelfde naam opgericht, om blijvend actie te voeren voor aandacht en projecten voor Alzheimer.
Oproep voor doelen
Stichting Ik ben Wil is ook nu op zoek naar lokale initiatieven met betrekking tot Alzheimer of gezinnen die te maken hebben met de ziekte en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Aanmelden kan via actie@ikbenwil.nl. Initiatiefnemer Titus: “Vorig jaar hebben we geld ingezameld voor een beleeftuin, een boottocht en educatie. Van ieder van die projecten heeft een contactpersoon met hart en ziel uitgelegd waar ze de bijdrage van ons aan besteden. Daarmee hebben we ontdekt hoe goed het is ook direct inzicht te hebben in waar de bedragen terechtkomen en hoe het ontvangen wordt. Dat vinden we als stichting niet alleen mooi om te zien, maar ook belangrijk.”
Campagne Wil

Campagne Wil

De verhalen

Sponsoractie
Alle verhalen worden verzameld op www.ikbenwil.nl. Op de website kan gedoneerd worden voor een sponsoractie die gekoppeld is aan de campagne. Het ingezamelde geld is bedoeld voor drie lokale doelen:
  • Talma Hûs in Feanwâlden zet de opbrengsten in voor meer persoonsgerichte zorg, met onder ander de investering in een belevingstuin en specifiek afgestemde activiteiten voor zowel groepen als individuen.
  • De Waadwente in Dokkum wil met de opbrengsten uit de campagne ‘Ik ben Wil’ volgend jaar graag een boottocht maken met hun bewoners.
  • Alzheimer Friesland gaat met de opbrengsten aandacht vragen voor trainingen om Alzheimer te signaleren en er mee om te gaan.
Taboes doorbreken
Alzheimer is een ziekte die ons allemaal kan overkomen. Het komt in bijna iedere familie- of vriendenkring wel voor, en toch is er nog zoveel wat onbesproken is over de ziekte. De campagne ‘Ik ben Wil’ is bedoeld om taboes te doorbreken, de ziekte bespreekbaar te maken, om vragen die nooit gesteld worden wel te beantwoorden. Om in beeld te brengen wat een ziekte met je doet, wanneer alles anders wordt. En, om geld in te zamelen voor een concreet doel. Om hen die Alzheimer hebben, te kunnen laten genieten van iets wat zo normaal lijkt te zijn, maar zo ver weg is voor wie de ziekte heeft.