Jaarverslag 2021
De jaarrekening van stichting ik ben Wil is samengesteld door HBS Accountancy & Advies te Eext. Bij het uitvoeren van de jaarrekening heeft HBS Accountancy & Advies zich gehouden aan de geldende relevante ethische voorschriften die staan in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Download het jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022
“Bovenvermelde cijfers zijn voorlopig, aangezien de jaarstukken 2022 nog niet definitief zijn vastgesteld door het bestuur.”

Download hier het verlopige jaarstuk