Wils Huiskamer is een ontmoetingsplek in Dokkum voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten.  Inwoners van Noordoost Friesland met dementie of geheugenklachten, mantelzorgers, familie en vrienden kunnen zonder afspraak en vrijblijvend binnenlopen voor ontmoeting, een luisterend oor, activiteiten en informatie & advies. Een indicatie of diagnose is niet nodig om mee te doen. 

In Wils Huiskamer wordt men gewaardeerd en gerespecteerd en hebben we op de eerste plaats oog voor wie men is, niet voor wat men heeft. Samen met de bezoekers en een team van begeleiders, biedt Wils Huiskamer een fijne ontmoetingsplek. Laagdrempelig en dichtbij. De bezoeker bepaalt zelf op welk moment en hoe vaak men wil komen en wat men wil doen. Men heeft zelf de regie en keuzevrijheid. Dit geldt ook voor mantelzorgers en andere naasten. Niets hoeft, (bijna) alles kan.

Het team van Wils Huiskamer bestaat uit vrijwilligers, elk met hun eigen talent en achtergrond. Vakkundig opgeleid en onder toezicht van een professional. Primair is de inzet van ieder teamlid erop gericht dat mensen met dementie een betekenisvolle rol kunnen blijven behouden en daardoor van betekenis zijn en blijven. Voor de begeleiders staat het welzijn van de mensen met dementie voorop. Het gewoon mens zijn is voor ons belangrijk. 

Wils Huiskamer is een activiteit van Stichting ‘’Ik ben Wil’’. Met onze activiteiten willen wij bijdragen aan een optimale woon- en leefomgeving voor inwoners van Noordoost Friesland die te maken hebben met dementie. De Stichting werkt daarbij breed en intensief samen met verschillende organisaties. In welzijn, zorg en onderwijs maar ook daarbuiten. Met Wils Huiskamer leveren wij, samen met anderen, een waardevolle bijdrage aan een dementievriendelijk Noord Oost Friesland en het zo goed mogelijk thuis wonen van mensen met dementie.

Stichting Ik ben Wil opent na de zomer Wils huiskamer in Dokkum. Het wordt een ontmoetingsplek voor iedereen die met dementie te maken heeft, ook als er nog geen diagnose gesteld is. Maar ook voor partners en mantelzorgers die graag in gesprek willen, hun verhaal willen delen. De stichting zoekt vrijwilligers die mee willen helpen in de huiskamer. 

Naast vrijwilligers die nodig zijn, is een denktank van zorgprofessionals bezig de huiskamer vorm te geven. In Wils huiskamer staat gezelligheid voorop en kan iedereen die dat wil, zo binnenlopen. Voorzitter Dennis Mellink namens de stichting: “We willen juist graag mensen bereiken buiten het zorgtraject om. Omdat ze de behoefte hebben aan een gesprek, advies, of om zomaar even ruimte om het hart te luchten. Bij ons kan dat zowel voor er een diagnose is, als wanner die er wel is.” Wils huiskamer wordt gesitueerd bij ZuidoostZorg, aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum. Voor vrijwilligers liggen er verschillende taken te wachten. Leeftijd maakt niet uit en er is ondersteuning van een deskundige coördinator. Belangstellenden kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar voorzitter@ikbenwil.nl