Campagne Wil

De verhalen

De campagne ‘Ik ben Wil’ brengt de verhalen en gezichten van een familie waarin Alzheimer een hoofdrol speelt, in beeld. Gezicht van de campagne is Wil Vogt. Volop stond ze in het leven, altijd was ze in de stad, in Dokkum. Maar sinds een aantal jaren is ze steeds minder te zien. Haar gezicht spreekt nu de boekdelen van de ziekte Alzheimer. Ze woont in het Talma Hûs in Feanwâlden. 
Wil aan het woord
In een campagne van zes weken lang wordt het verhaal van Wil verteld door haar naasten. Hoe is het om erachter te komen dat je vader of moeder Alzheimer heeft? Hoe is het om je opa of oma langzaamaan te zien veranderen in wie ze niet waren? Hoe is het, om niet meer bij je man of vrouw te kunnen wonen omdat Alzheimer de overhand krijgt in de dagelijkse dingen die zo normaal leken? En wie zijn de gezichten achter de zorg voor mensen met Alzheimer? Hoe ga je om met een ziekte die alles laat verdwijnen, maar toch zo aanwezig is? Ook Wil zelf komt aan het woord. 
Sponsoractie
Alle verhalen worden verzameld op www.ikbenwil.nl. Op de website kan gedoneerd worden voor een sponsoractie die gekoppeld is aan de campagne. Het ingezamelde geld is bedoeld voor drie lokale doelen:
  • Talma Hûs in Feanwâlden zet de opbrengsten in voor meer persoonsgerichte zorg, met onder ander de investering in een belevingstuin en specifiek afgestemde activiteiten voor zowel groepen als individuen.
  • De Waadwente in Dokkum wil met de opbrengsten uit de campagne ‘Ik ben Wil’ volgend jaar graag een boottocht maken met hun bewoners.
  • Alzheimer Friesland gaat met de opbrengsten aandacht vragen voor trainingen om Alzheimer te signaleren en er mee om te gaan.
Taboes doorbreken
Alzheimer is een ziekte die ons allemaal kan overkomen. Het komt in bijna iedere familie- of vriendenkring wel voor, en toch is er nog zoveel wat onbesproken is over de ziekte. De campagne ‘Ik ben Wil’ is bedoeld om taboes te doorbreken, de ziekte bespreekbaar te maken, om vragen die nooit gesteld worden wel te beantwoorden. Om in beeld te brengen wat een ziekte met je doet, wanneer alles anders wordt. En, om geld in te zamelen voor een concreet doel. Om hen die Alzheimer hebben, te kunnen laten genieten van iets wat zo normaal lijkt te zijn, maar zo ver weg is voor wie de ziekte heeft.

Fotoalbum

Overzicht van deze campagne.

Subacties

Naast onze eigen manieren om geld in te zamelen, hebben onderstaande enthousiaste mensen een eigen actie opgestart waarvan de opbrengst ten goede komt aan bovenstaande campagne.